Heeft u een goed idee voor uw wijk? U kunt uw aanvraag nu indienen!

Heeft u een goed idee voor de wijk maar ontbreken u de middelen? Dan kunt u nu tot 1 december 2018 een bijdrage vragen aan het Wijkfonds Dieze Oost. Het Wijkfonds ondersteunt wijkinitiatieven voor en door bewoners. Het gaat om projecten waar de bewoners of organisaties in Dieze-Oost mee geholpen worden.

Het afgelopen jaar maakte het wijkfonds al mogelijk dat speelkasteel werd geplaatst bij de tuin van het verre Oosten. Ook werden vakantieaktiviteiten in de buurt voor kinderen gesponsord. Ook zijn er buurtinitiatieven opgestart voor een schonere en leefbare woonomgeving en worden initiatieven voor sfeerverlichting en winteractiviteiten op het Slingelandtplein ondersteund.

Voor nieuwe aanvragen kunt u ook denken aan muziek of creatieve ideeen en maatschappelijke projecten.
Voor de toekenning van een financiële bijdrage zijn bepaalde voorwaarden van toepassing. Zie elders op deze website