DROMEN EN IDEEËN

Voor je dromen en ideeen kan je een aanvraag voor geld bij Fonsz indienen. Officieel doe je dan ‘een aanvraag voor donatie’ bij het Wijkfonds Dieze-Oost voor jouw idee! 

WANNEER, HOE & WAT

Het gaat om projecten waar de bewoners of organisaties in Dieze-Oost mee geholpen worden en waarbij u, als uitvoerder van het project, de financiële middelen nodig hebt om deze dienst te verrichten.

1. Je kan twee keer per jaar een aanvraag indienen bij Fonsz
Fonsz zorgt ervoor dat iedereen twee keer per jaar een flyer in de brievenbus krijgt met de inleverdatum voor de aanvraag. Ook staat de inleverdatum op deze website.

2. Iedereen in Dieze-Oost mag een aanvraag indienen!
Je kunt als club, groepje, vereniging, schoolklas, liefhebbers, enthousiastelingen een aanvraag indienen. 

3. Een aanvraag kan digitaal of schriftelijk
Gebruik voor een aanvraag het liefst het aanvraagformulier op deze website (link naar form.). Je mag ook gewoon een mailtje of brief met je plan sturen.

4. Wat gebeurt er met je aanvraag?

Fonsz bekijkt alle ingeleverde aanvragen samen met een Raad van Advies. Zij controleren of de plannen aan de spelregels voldoen. Ongeveer een week later krijgt je bericht of je plan geld krijgt. 

EEN GOED IDEE EN PLAN

WAT IS EEN GOED IDEE?

Fonsz kan niet zeggen wat een goed idee is. Dat weten de bewoners van Dieze-Oost zelf het beste! Het gaat om ideeën die jouw hart hebben, maar niet alleen voor jou zijn. Iedereen moet er van kunnen genieten of voordeel van hebben. Dat kan creatief zijn, kostenbesparend, leerzaam, behulpzaam, groen, digitaal, spelend of om in contact te komen met elkaar en iets samen te doen!

• Je hoeft GEEN aanvraag in te dienen voor een idee of plan dat alleen voor jou is! 

• Je ideeën en plannen moeten ook NIET gaan over onderwerpen die bij de gemeente, woningbouwcorporaties of andere organisaties horen. Het gaat dus niet om onderhoud van plantsoenen, scheve stoeptegels, wens voor verkeersdrempels, etc. Of over het schoonhouden van de lift of opknapbeurt van woningen. 

Scroll even naar beneden voor de officiële spelregels!

CONTACT OVER JE IDEE.

Je kan het hele jaar vragen stellen aan Fonsz. En op allerlei manieren.  Fonsz is vaak ‘Bij Siem’ (op hoek van het Simon van Slingelandtplein) en daar kun je vragen stellen en praten over je idee óf gewoon lekker een bakje koffie drinken! Je kan Fonsz ook mailen of schrijven om een afspraak te maken of je vragen te stellen. Zie hiervoor de contactgegevens > link naar contact

EEN GOED PLAN MAKEN!

Voor een aanvraag voor geld (verzoek om donatie) heb je een goed plan nodig. Fonsz wil graag weten hoe je het allemaal gaat aanpakken. Voor het maken van een plan is het handig om het aanvraagformulier alvast te downloaden. Hier staan alle vragen waarop Fonsz antwoord wil hebben.

VOOR ALLE DUIDELIJKHEID

Fonsz gaat alleen over de plannen en het geld. Hij gaat het plan niet voor jou uitvoeren. Dat moet je zelf of samen met anderen doen. Fonsz geeft je wel advies of deelt je vraag met andere organisaties.  

SPELREGELS VAN FONS

Fonsz mag niet zomaar geld uit het wijkfonds weggeven. Hij moet zich ook aan regels houden.  Daarom heeft hij weer spelregels voor een aanvraag voor een donatie! Hieronder vind je officiele regels.

Hoewel de spelregels voor een aanvraag vrij streng zijn, is Fonsz ook een beetje flexibel. Fonsz snapt dat het lastig kan zijn om een goed plan te maken. Hij wil graag meedenken en contacten leggen voor een goed idee! 

OFFICIËLE SPELREGELS VAN FONSZ

 • Het project moet plaatsvinden of ten goede komen aan de bewoners van de wijk Dieze-Oost.
 • Aan een financiële ondersteuning of donatie moet een plan ten grondslag liggen.
 • Aanvragen tot financiële ondersteuning / donatie betreft géén individuen.
 • Het project kan niet uit reguliere middelen worden gefinancierd. 
 • Voor wijkinitiatieven waar reguliere middelen ontbreken!
 • Er is een verhouding tussen ‘eigen personele en/of financiële inbreng’ en gevraagde financiële hulp of donatie.
 • Projecten of doelen behoren niet tot de normale exploitatie, vormen geen kosten van reguliere activiteiten, betreffen geen overheadkosten en zijn niet exclusief elders te declareren. 
 • De bijdrage van het fonds betreft géén structurele financiering.
 • Het gaat om projecten waar de bewoners of organisaties in Dieze-Oost mee geholpen worden en waarbij u, als uitvoerder van het project, de financiële middelen nodig hebt om deze dienst te verrichten.
 • Het plan is vastomlijnd: het kent een begin en een einde.
 • De ondersteuning is direct en concreet.
 • Buiten de donatie/financiering zal het Fonsz géén betrokkenheid met het project hebben.