WIE IS FONSZ?

Fonsz is het wijkfonds Dieze Oost. Door de verkoop van het wijkcentrum Dieze Oost heeft Fonsz wat geld. En een doel:! Fonsz wil het geld teruggeven aan de wijk en haar bewoners!

REGELS VOOR FONSZ

Het bestuur is benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zwolle.

• Het Wijkfonds Dieze-Oost (Fonsz) stelt zich ten doel wijkinitiatieven financieel te ondersteunen binnen de wijk Dieze-Oost te Zwolle.

• Het bestuur schrijft twee maal per jaar een aanvraagronde uit. Het maximaal uit te keren bedrag is jaarlijks 50.000 euro.

• Het bestuur stelt een Raad van Advies in. Deze raad adviseert het bestuur over de projecten welke in aanmerking komen voor een financiële bijdragen. Het bestuur beslist over de uiteindelijke toekenning.

• Het bestuur vergadert tien keer per jaar.

• Buiten de donatie/financiering en advies zal het Fonsz géén betrokkenheid met het project hebben.

BESTUUR VAN FONSZ

Het bestuur van Fonsz bestaat uit drie personen:
Victor Lawant – voorzitter
Rob Selles – secretaris
Walter van den Akker – penningmeester

Het bestuur is benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zwolle.

De raad van advies bestaat uit vijf personen:
Mw. Hilly Breunis/Huisman
Dhr. Rob Veltman
Mw. Ellen Greven
Dhr. Quido Lubbers
Mw. Rianne Bijl

Het bestuur benoemd een raad van advies. De raad van advies adviseert over de aanvragen. De leden van de raad van advies worden voor een periode van twee jaar benoemd met de mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming.

FONSZ WERKT SAMEN

WELZIJNSTEAM TRAVERS 
Het welzijnsteam is actief in het jeugdwerk en ondersteunt initiatieven van bewoners in Dieze Oost. 
Eén leefbare wijk voor iedereen, ongeacht leeftijd of achtergrond! 
Daar zet het welzijnsteam van Dieze Oost zich voor in. Dus heb jij ideeën, wensen of maak jij je zorgen over iets of iemand? Laat het ons weten!

•  we zitten vaak bij Bij Siem. Dus kom gerust langs.
•  hj.vdberg@travers.nl

WIJKPUNT OOST
Het Wijkpunt Oost vormt de schakel tussen wijkbewoners, organisaties en de gemeente. Wijkbewoners van Diezerpoort, Wipstrik, Berkum en Wijthmen kunnen hier terecht met vragen, ideeën en klachten die in hun wijk spelen.
• De wijkmedewerker, wijkbeheerder of wijkmanager zijn op maandag, dinsdag of donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur bereikbaar bij ‘Bij Siem’ (ingang: Anthonie v.d. Heimstraat). Het meest handige is even een telefoontje vooraf, want we kunnen in overleg zitten. 
• (038) 498 25 49

BIJ SIEM
De Buurtkantine op de hoek!
Een heerlijke plek om rustig je werk te doen of wat te drinken met vrienden. Maar ‘Bij Siem’is er ook altijd wat te beleven of zelf georganiseerd door bewoners: Plantjesruilavond, Flamenco-avond, Vrouwenmiddag, een proeverij… 
Heb jij een mooi initiatief, maar nog op zoek naar een ruimte? 
Of zoek je activiteiten om aan mee te doen? Wil je meedenken? Heb je nog andere vragen? Kom een keer langs voor een bak koffie! Wij luisteren en praten graag ‘Bij Siem’. 

• Simon van Slingelandtplein 38, Zwolle
• woensdag en vrijdag 10.00 tot 17.00 uur• bijsiem@gmail.com