SPEELTOESTEL STADSTUIN HET VERRE OOSTEN

Met een bijdrage van het wijkfonds heeft stadstuin Het Verre Oosten Herbestemming een speeltoestel uit de buurt kunnen redden en verplaatst naar de stadstuin. Op deze wijze wordt er een nieuwe bestemming gegeven aan het speeltoestel en kunnen kinderen met ouders er opnieuw gebruik van maken. De stadstuin wordt zo weer aantrekkelijker voor de buurtbewoners. Hiermee hopen we dat de tuin aantrekkelijk word voor kinderen en zo kunnen kinderen weer leren over planten en dieren in de stadstuin. Ook kunnen ouders makkelijker in de tuin werken als hun kinderen op het speeltoestel spelen. Daarbij kan het speeltoestel een extra dimensie geven tijdens evenementen in de stadstuin zoals buurtbarbecue en het mini festival.

JEUGDLAND ZOMERACTIVITEITEN PARK DE HOGENKAMP

Het wijkfonds heeft deze zomer het project Jeugdland financieel ondersteund. Jeugdland organiseert een activiteitenweek in park Hogekamp voor kinderen die om verschillende redenen niet op vakantie kunnen. Daarnaast wil Jeugdland een gezonde leefstijl bevorderen en het buurtklimaat voor kinderen verder verbeteren.

Infomiddag woensdag 15 mei Bij Siem

Woensdagmiddag 15 mei is vanaf 13.00 uur BIJ SIEM, hoek Simon van Slingelandtplein, mogelijkheid om informatie te krijgen over het wijkfonds Dieze-Oost.

Het Wijkfonds ondersteunt wijkinitiatieven voor en door bewoners. Het gaat om projecten waar de bewoners of organisaties in Dieze-Oost mee geholpen worden. Het gaat bijvoorbeeld om sport en speelactiviteiten, muziek of creatieve ideeën, maatschappelijke projecten.

Projecten kunnen nu ingediend worden tot 26 mei 2019.

ELK HALF JAAR KAN JE EEN PLAN BIJ FONSZ INDIENEN. DE INSCHRIJVINGSDATUM VOOR DEZE AANKONDIGING IS INMIDDELS VERSTREKEN.

Informatiemiddag Wijkfonds BIJ SIEM

Woensdagmiddag 21 november is vanaf 15.00 uur BIJ SIEM hoek Simon van Slingelandtplein

De mogelijk om informatie te krijgen over het wijkfonds en ook zijn medewerkers van het Wijbedrijf en Travers aanwezig om u te helpen bij het opstellen van een aanvraag. We sluiten om 17.00 uur.

ELK HALF JAAR KAN JE EEN PLAN BIJ FONSZ INDIENEN. DE INSCHRIJVINGSDATUM VOOR DEZE AANKONDIGING IS INMIDDELS VERSTREKEN.

Heeft u een goed idee voor uw wijk? U kunt uw aanvraag nu indienen!

Heeft u een goed idee voor de wijk maar ontbreken u de middelen? Dan kunt u nu tot 1 december 2018 een bijdrage vragen aan het Wijkfonds Dieze Oost. Het Wijkfonds ondersteunt wijkinitiatieven voor en door bewoners. Het gaat om projecten waar de bewoners of organisaties in Dieze-Oost mee geholpen worden.

Het afgelopen jaar maakte het wijkfonds al mogelijk dat speelkasteel werd geplaatst bij de tuin van het verre Oosten. Ook werden vakantieaktiviteiten in de buurt voor kinderen gesponsord. Ook zijn er buurtinitiatieven opgestart voor een schonere en leefbare woonomgeving en worden initiatieven voor sfeerverlichting en winteractiviteiten op het Slingelandtplein ondersteund.

Voor nieuwe aanvragen kunt u ook denken aan muziek of creatieve ideeen en maatschappelijke projecten.
Voor de toekenning van een financiële bijdrage zijn bepaalde voorwaarden van toepassing. Zie elders op deze website